Po-Pá: 8:00 - 18:00

+420 608 920 800

podatelna@gurecky.cz

Facebook

Mgr. Tomáš Gurecký

Úvodní slovo

Mgr. Tomáš Gurecký

Vážené dámy, vážení pánové,

vítáme Vás na internetových stránkách advokáta Mgr. Tomáše Gureckého. Dovolte, abychom Vás v krátkosti seznámili s náplní činností naší advokátní kanceláře.

Jsme si zcela vědomi specifik poskytování právních služeb, neboť na advokáta se obvykle obracíme v důležitých profesních záležitostech nebo ve výjimečných okamžicích svého života a očekáváme tomu odpovídající kvalitu služeb.

Máme bohaté zkušenosti z úspěšného zastupování a obhajoby klientů před soudy všech stupňů, Ústavním soudem České republiky, obchodními rejstříky, rozhodci, správními orgány včetně katastrů nemovitostí. Poskytuje právní pomoc ve všech právních odvětvích, což představuje poskytování konzultací, sepisování podání, smluv, právních rozborů, právních auditů, advokátních úschov, realizaci zástavního práva i služby spojené s kapitalizací pohledávek.

Vzhledem k tomu, že dlouhodobě spolupracujeme s odborníky z příbuzných oblastí, jako jsou soudní exekutoři, notáři, soudní znalci, daňoví poradci, auditoři, tlumočníci, dražební a realitní kanceláře, nabízíme klientům kompletní servis, odpovídající jejich zájmům a potřebám.

Jsme připraveni poskytnout právní pomoc jak velkým obchodním firmám, tak živnostníkům a jednotlivcům při řešení jejich právních problémů. Právní pomoc poskytujeme nejen v rámci regionu, ale na území celé České republiky. Poskytujeme pravidelnou právní pomoc prostřednictvím osobních schůzek s klienty na celém území České republiky zpravidla v sídle klienta, když jsme si vědomi časové zaneprázdněnosti našich klientů a často doprovázíme klienta při obchodních jednáních po celém území České republiky, když si uvědomujeme větší efektivnost takovýchto jednání.

Pojetí našich právních služeb vychází z konkrétních potřeb našich klientů. Naší prioritní snahou je a vždy bude nabízet klientům právní služby na vysoké odborné úrovni a při jejich poskytování klást důraz zejména na rychlost a účinnost právní pomoci. Každému klientovi je právní pomoc poskytována s plným ohledem na jeho individuální požadavky tak, aby bylo dosaženo co nejpříznivějšího výsledku. Usilujeme o dlouhodobé vztahy s klienty a snažíme se v klientovi vzbudit důvěru v nás, v naše odborné schopnosti a organizační dovednosti, když se snažíme klientovi věnovat veškerou odbornou péči. Právní pomoc poskytujeme 24 hodin denně, kterýkoliv den v týdnu.

Těšíme se na případnou spolupráci s Vámi a přejeme Vám příjemný zbytek dne.

Copyright © 2024, všechna práva vyhrazena. Advokát Mgr. Tomáš Gurecký - Ostrava, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Opava, Karviná, Havířov, Bohumín, Čadca, Žilina, Praha.