replica breitling transocean chronograph 38 blue dial diamond mens watch a4131053 c862blld for sale has the mind with bravery and courage.best juice head cake batter review interior incredible structure.
Rozhodčí řízení | Mgr. Tomáš Gurecký

Po-Pá: 8:00 - 18:00

+420 608 920 800

podatelna@gurecky.cz

Facebook

Rozhodčí řízení

Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud.

Rozhodčí řízení je rychlejší (dva až deset týdnů od podání návrhu na vydání rozhodčího nálezu do jeho vydání, řízení je jedno-instanční), rozhodci se snaží spory primárně rozhodovat zpravidla pouze na základě písemných důkazů, odpadá tedy ústní jednání a zastupování právním zástupcem, neformálnost a neveřejnost.

Budete-li mít zájem, aby spor rozhodoval rozhodce Mgr. Tomáš Gurecký, můžete vložit do textu smlouvy tuto rozhodčí doložku:

Strany se dohodly, že v souladu s úst. zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, bude veškeré majetkové spory vzniklé z této smlouvy řešit v rozhodčím řízení Mgr. Tomáš Gurecký, r. č. 7302275563, Josefa Skupy 1639/21, 708 00 Ostrava. Rozhodce je oprávněn spor projednat a rozhodnout pouze na základě předložených listinných důkazů bez ústního jednání. Smluvní strany se dohodly, že odměna rozhodce se řídí úst. vyhl. č. 484/2000 Sb.

Copyright © 2024, všechna práva vyhrazena. Advokát Mgr. Tomáš Gurecký - Ostrava, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Opava, Karviná, Havířov, Bohumín, Čadca, Žilina, Praha.